Aktien

Aktieinformation

Aktie

Safello Group AB

Aktie

Safello Group AB

Aktie

Safello Group AB

Aktie

Safello Group AB

Ticker

SFL

Ticker

SFL

Ticker

SFL

Ticker

SFL

ISIN

SE0015346895

ISIN

SE0015346895

ISIN

SE0015346895

ISIN

SE0015346895

Antal aktier

20 449 600

Antal aktier

20 449 600

Antal aktier

20 449 600

Antal aktier

20 449 600

Antal aktier (fullt utspädda)

21 572 847

Antal aktier
(fullt utspädda)

21 572 847

Antal aktier
(fullt utspädda)

21 572 847

Antal aktier (fullt utspädda)

21 572 847

För aktuellt aktiepris, vänligen följ denna länk.

Aktiekapital

Aktierna i Safello Group AB har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Antalet aktier i Bolaget uppgår till 20 449 600 och aktiekapitalet uppgår till 1 022 480 SEK.

Största aktieägare per 30 juni 2024

Aktieägare

FRANK SCHUIL BV (1)

WSC III LP

JOHANSSON, JOAKIM (2)

OLDENBURG, EMIL

BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

IBKR FINANCIAL SERVICES AG

BNY MELLON NA

AVANZA PENSION

Gerhard Dal

Total top 10

Andra

Totalt

% Kapital

21,40%

11,59%

10,25%

5,89%

5,37%

4,25%

2,78%

2,60%

2,47%

1,54%

68,13%

31,87%

100,00%

% Röster

21,40%

11,59%

10,25%

5,89%

5,37%

4,25%

2,78%

2,60%

2,47%

1,54%

68,13%

31,87%

100,00%

Aktier

4 371 249

2 370 749

2 095 200

1 203 662

1 097 291

868 251

569 207

531 600

505 379

315 280

13 927 868

6 521 732

20 449 600

Aktieägare

FRANK SCHUIL BV (1)

WSC III LP

JOHANSSON, JOAKIM (2)

OLDENBURG, EMIL

BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

IBKR FINANCIAL SERVICES AG

BNY MELLON NA

AVANZA PENSION

Gerhard Dal

Total top 10

Andra

Totalt

% Kapital

21,40%

11,59%

10,25%

5,89%

5,37%

4,25%

2,78%

2,60%

2,47%

1,54%

68,13%

31,87%

100,00%

% Röster

21,40%

11,59%

10,25%

5,89%

5,37%

4,25%

2,78%

2,60%

2,47%

1,54%

68,13%

31,87%

100,00%

Aktier

4 371 249

2 370 749

2 095 200

1 203 662

1 097 291

868 251

569 207

531 600

505 379

315 280

13 927 868

6 521 732

20 449 600

Aktieägare

FRANK SCHUIL BV (1)

WSC III LP

JOHANSSON, JOAKIM (2)

OLDENBURG, EMIL

BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

IBKR FINANCIAL SERVICES AG

BNY MELLON NA

AVANZA PENSION

Gerhard Dal

Total top 10

Andra

Totalt

% Kapital

21,40%

11,59%

10,25%

5,89%

5,37%

4,25%

2,78%

2,60%

2,47%

1,54%

68,13%

31,87%

100,00%

% Röster

21,40%

11,59%

10,25%

5,89%

5,37%

4,25%

2,78%

2,60%

2,47%

1,54%

68,13%

31,87%

100,00%

Aktier

4 371 249

2 370 749

2 095 200

1 203 662

1 097 291

868 251

569 207

531 600

505 379

315 280

13 927 868

6 521 732

20 449 600

Aktieägare

FRANK SCHUIL BV (1)

WSC III LP

JOHANSSON, JOAKIM (2)

OLDENBURG, EMIL

BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

IBKR FINANCIAL SERVICES AG

BNY MELLON NA

AVANZA PENSION

Gerhard Dal

Total top 10

Andra

Totalt

% Kapital

21,40%

11,59%

10,25%

5,89%

5,37%

4,25%

2,78%

2,60%

2,47%

1,54%

68,13%

31,87%

100,00%

% Röster

21,40%

11,59%

10,25%

5,89%

5,37%

4,25%

2,78%

2,60%

2,47%

1,54%

68,13%

31,87%

100,00%

Aktier

4 371 249

2 370 749

2 095 200

1 203 662

1 097 291

868 251

569 207

531 600

505 379

315 280

13 927 868

6 521 732

20 449 600

Anteckningar

(1) Frank Schuil äger 100% av Frank Schuil BV. Frank Schuil äger även 74 553 aktier privat.

(2) Joakim Johansson har 500 000 aktier via kapitalförsäkring

Anteckningar

(1) Frank Schuil äger 100% av Frank Schuil BV. Frank Schuil äger även 74 553 aktier privat.

(2) Joakim Johansson har 500 000 aktier via kapitalförsäkring

Anteckningar

(1) Frank Schuil äger 100% av Frank Schuil BV. Frank Schuil äger även 74 553 aktier privat.

(2) Joakim Johansson har 500 000 aktier via kapitalförsäkring

Anteckningar

(1) Frank Schuil äger 100% av Frank Schuil BV. Frank Schuil äger även 74 553 aktier privat.

(2) Joakim Johansson har 500 000 aktier via kapitalförsäkring

Aktiekapitalets utveckling

Händelse

Nyemission

New issue (acquisition)

Share split 1:160

Fondemission

Nyemission

Besluts-
datum

16 Apr 2021

31 Mar 2021

12 Mar 2021

12 Mar 2021

16 Dec 2020

Tecknings-
kurs (SEK)

13,50

13,50

-

-

1 600

Förändring
aktier

3 000 000

500 000

16 843 665

-

6 810

Totalt antal
aktier

20 449 600

17 449 600

16 949 600

105 935

105 935

Förändring aktie-
kapital (SEK)

150 000

25 000

-

741 545

6 810

Totalt aktie-
kapital (SEK)

1 022 480

872 480

847 480

847 480

105 935

Kvotvärde
(SEK)

0,05

0,05

0,05

8,00

1,00

Händelse

Nyemission

New issue (acquisition)

Share split 1:160

Fondemission

Nyemission

Besluts-
datum

16 Apr 2021

31 Mar 2021

12 Mar 2021

12 Mar 2021

16 Dec 2020

Tecknings-
kurs (SEK)

13,50

13,50

-

-

1 600

Förändring
aktier

3 000 000

500 000

16 843 665

-

6 810

Totalt antal
aktier

20 449 600

17 449 600

16 949 600

105 935

105 935

Förändring aktie-
kapital (SEK)

150 000

25 000

-

741 545

6 810

Totalt aktie-
kapital (SEK)

1 022 480

872 480

847 480

847 480

105 935

Kvotvärde
(SEK)

0,05

0,05

0,05

8,00

1,00

Händelse

Nyemission

New issue (acquisition)

Share split 1:160

Fondemission

Nyemission

Besluts-
datum

16 Apr 2021

31 Mar 2021

12 Mar 2021

12 Mar 2021

16 Dec 2020

Tecknings-
kurs (SEK)

13,50

13,50

-

-

1 600

Förändring
aktier

3 000 000

500 000

16 843 665

-

6 810

Totalt antal
aktier

20 449 600

17 449 600

16 949 600

105 935

105 935

Förändring aktie-
kapital (SEK)

150 000

25 000

-

741 545

6 810

Totalt aktie-
kapital (SEK)

1 022 480

872 480

847 480

847 480

105 935

Kvotvärde
(SEK)

0,05

0,05

0,05

8,00

1,00

Händelse

Nyemission

New issue (acquisition)

Share split 1:160

Fondemission

Nyemission

Besluts-
datum

16 Apr 2021

31 Mar 2021

12 Mar 2021

12 Mar 2021

16 Dec 2020

Tecknings-
kurs (SEK)

13,50

13,50

-

-

1 600

Förändring
aktier

3 000 000

500 000

16 843 665

-

6 810

Totalt antal
aktier

20 449 600

17 449 600

16 949 600

105 935

105 935

Förändring aktie-
kapital (SEK)

150 000

25 000

-

741 545

6 810

Totalt aktie-
kapital (SEK)

1 022 480

872 480

847 480

847 480

105 935

Kvotvärde
(SEK)

0,05

0,05

0,05

8,00

1,00

Om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market’s regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165