Företagsstyrning

Företagsstyrning

Styrelse

Frank Schuil

Född 1984 | Ordförande
i styrelsen sedan 2023

Frank Schuil

Född 1984 | Ordförande
i styrelsen sedan 2023

Frank Schuil

Född 1984 | Ordförande i styrelsen sedan 2023

Frank Schuil

Född 1984 | Ordförande i styrelsen sedan 2023

Jacob Jacobsson

Född 1953 | Styrelse-ledamot sedan 2013

Jacob Jacobsson

Född 1953 | Styrelse-ledamot sedan 2013

Jacob Jacobsson

Född 1953 | Styrelse-ledamot sedan 2013

Jacob Jacobsson

Född 1953 | Styrelse-ledamot sedan 2013

Viktor Fritzén

Född 1985 | Styrelse-medlem sedan 2023

Viktor Fritzén

Född 1985 | Styrelse-medlem sedan 2023

Viktor Fritzén

Född 1985 | Styrelse-medlem sedan 2023

Viktor Fritzén

Född 1985 | Styrelse-medlem sedan 2023

Sepehr Alavi

Född 1977 | Styrelse-medlem sedan 2018

Sepehr Alavi

Född 1977 | Styrelse-medlem sedan 2018

Sepehr Alavi

Född 1977 | Styrelse-medlem sedan 2018

Sepehr Alavi

Född 1977 | Styrelse-medlem sedan 2018

Ledning

Emelie Mortiz

Född 1992 | VD | Började 2022

Emelie Mortiz

Född 1992 | VD | Började 2022

Emelie Mortiz

Född 1992 | VD | Började 2022

Emelie Mortiz

Född 1992 | VD | Började 2022

Matt Broniarek

Född 1991 | COO | Började 2019

Matt Broniarek

Född 1991 | Chef för Verksamheten |
Började 2019

Matt Broniarek

Född 1991 | COO | Började 2019

Matt Broniarek

Född 1991 | COO | Började 2019

Viktoria Berglund Blohmé

Född 1989 | CFO | Började 2021

Viktoria Berglund Blohmé

Född 1989 | CFO | Började 2021

Viktoria Berglund Blohmé

Född 1989 | CFO | Började 2021

Viktoria Berglund Blohmé

Född 1989 | CFO | Började 2021

Helén Landenberg Rämsell

Född 1989 | Juridisk chef | Började 2021

Helén Landenberg Rämsell

Född 1989 | Juridisk chef | Började 2021

Helén Landenberg Rämsell

Född 1989 | Juridisk chef | Började 2021

Helén Landenberg Rämsell

Född 1989 | Juridisk chef | Började 2021

Łukasz Chachurski

Född 1986 | CTO |
Började 2024

Łukasz Chachurski

Född 1986 | CTO | Började 2024

Łukasz Chachurski

Född 1986 | CTO |
Började 2024

Łukasz Chachurski

Född 1986 | CTO |
Började 2024

Allmänna möten

Årsstämma 2024

Årsstämman för Safello Group AB (publ) hölls den 8 maj 2024 kl. 16.00 på WeWork, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm.
Nedan finns kallelsen med de fullständiga beslutsförslagen samt andra relaterade dokument.

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma 2024

Årsredovisning

Optionsvillkor M 2024_2027

Ny bolagsordning

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2024

Årsstämman för Safello Group AB (publ) hölls den 8 maj 2024 kl. 16.00 på WeWork, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm.

Nedan finns kallelsen med de fullständiga beslutsförslagen samt andra relaterade dokument.

Kallelse till årsstämma 2024

Föreslagna nya stadgar

Formulär för poströstning

Föreslagna villkor och bestämmelser för garantier (M 2024/2027)

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2024

Årsstämman för Safello Group AB (publ) hölls den 8 maj 2024 kl. 16.00 på WeWork, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm.

Nedan finns kallelsen med de fullständiga beslutsförslagen samt andra relaterade dokument.

Kallelse till årsstämma 2024

Föreslagna nya stadgar

Formulär för poströstning

Föreslagna villkor och bestämmelser för garantier (M 2024/2027)

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2024

Årsstämman för Safello Group AB (publ) hölls den 8 maj 2024 kl. 16.00 på WeWork, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm.

Nedan finns kallelsen med de fullständiga beslutsförslagen samt andra relaterade dokument.

Kallelse till årsstämma 2024

Föreslagna nya stadgar

Formulär för poströstning

Föreslagna villkor och bestämmelser för garantier (M 2024/2027)

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Certifierad rådgivare

Amudova AB är Certified Adviser till Safello Group AB

info@amudova.se

c/o Nybrogatan Business Center, BOX 5855, 102 40 Stockholm

Amudova AB är Certified Adviser till Safello Group AB

info@amudova.se

c/o Nybrogatan Business Center, BOX 5855, 102 40 Stockholm

Amudova AB är Certified Adviser till Safello Group AB

info@amudova.se

c/o Nybrogatan Business Center, BOX 5855, 102 40 Stockholm

Bolagsordning

Hämta Safello Group AB:s stadgar här.

Hämta Safello Group AB:s stadgar här.

Revisor

Safello Group AB har utsett WeAudit Sweden AB som sitt revisionsföretag med Mikael Stefan Köver som huvudrevisor.

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165