Dataskyddspolicy

Giltigt från och med 20 januari 2023.

Dataskyddspolicy

Giltigt från och med 20 januari 2023.

Dataskyddspolicy

Giltigt från och med 20 januari 2023.

Dataskyddspolicy

Giltigt från och med 20 januari 2023.

1. Allmänt

På Safello är vi angelägna om att skydda integriteten hos våra användare. Denna integritetspolicy beskriver de typer av personuppgifter vi samlar in och bearbetar, syftet med detta samt de åtgärder vi vidtar för att säkerställa skyddet av dessa uppgifter.

Safello är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in och bearbetar. Detta innebär att vi är ansvariga för att bearbetningen av personuppgifter sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller för alla enheter inom Safello Group (Safello Technology AB, Safello AB och Rational money AB) och omfattar bearbetningen av kunddata samt andra relationer såsom men inte begränsat till kontaktpersoner, tjänsteleverantörer, besökare,verkliga huvudmän och mottagare.

1. Allmänt

På Safello är vi angelägna om att skydda integriteten hos våra användare. Denna integritetspolicy beskriver de typer av personuppgifter vi samlar in och bearbetar, syftet med detta samt de åtgärder vi vidtar för att säkerställa skyddet av dessa uppgifter.

Safello är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in och bearbetar. Detta innebär att vi är ansvariga för att bearbetningen av personuppgifter sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller för alla enheter inom Safello Group (Safello Technology AB, Safello AB och Rational money AB) och omfattar bearbetningen av kunddata samt andra relationer såsom men inte begränsat till kontaktpersoner, tjänsteleverantörer, besökare,verkliga huvudmän och mottagare.

1. Allmänt

På Safello är vi angelägna om att skydda integriteten hos våra användare. Denna integritetspolicy beskriver de typer av personuppgifter vi samlar in och bearbetar, syftet med detta samt de åtgärder vi vidtar för att säkerställa skyddet av dessa uppgifter.

Safello är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in och bearbetar. Detta innebär att vi är ansvariga för att bearbetningen av personuppgifter sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller för alla enheter inom Safello Group (Safello Technology AB, Safello AB och Rational money AB) och omfattar bearbetningen av kunddata samt andra relationer såsom men inte begränsat till kontaktpersoner, tjänsteleverantörer, besökare,verkliga huvudmän och mottagare.

1. Allmänt

På Safello är vi angelägna om att skydda integriteten hos våra användare. Denna integritetspolicy beskriver de typer av personuppgifter vi samlar in och bearbetar, syftet med detta samt de åtgärder vi vidtar för att säkerställa skyddet av dessa uppgifter.

Safello är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in och bearbetar. Detta innebär att vi är ansvariga för att bearbetningen av personuppgifter sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller för alla enheter inom Safello Group (Safello Technology AB, Safello AB och Rational money AB) och omfattar bearbetningen av kunddata samt andra relationer såsom men inte begränsat till kontaktpersoner, tjänsteleverantörer, besökare,verkliga huvudmän och mottagare.

2. Typ av personuppgifter som behandlas

Vi samlar in personuppgifter från våra användare för att kunna erbjuda dem de tjänster de begär. Dessa personuppgifter inkluderar:

 • Kontakt- och personuppgifter, såsom namn, e-postadress, hemadress, personnummer och telefonnummer

 • Finansiella uppgifter, såsom kreditkort, bankkontonummer, bankkontoutdrag och eventuell ursprung av medel.

 • Demografiska uppgifter, såsom ålder, kön och plats

Vi bearbetar också online-identifierare såsom IP-adresser, MAC-adresser eller liknande som tillhandahålls av webbesökare. För att få en bättre förståelse av hur våra kunder upplever vår e-postkommunikation bearbetar vi också information om hur du interagerar med våra e-postmeddelanden. Den insamlade informationen är öppnade e-postmeddelanden och klick.

2. Typ av personuppgifter som behandlas

Vi samlar in personuppgifter från våra användare för att kunna erbjuda dem de tjänster de begär. Dessa personuppgifter inkluderar:

 • Kontakt- och personuppgifter, såsom namn, e-postadress, hemadress, personnummer och telefonnummer

 • Finansiella uppgifter, såsom kreditkort, bankkontonummer, bankkontoutdrag och eventuell ursprung av medel.

 • Demografiska uppgifter, såsom ålder, kön och plats

Vi bearbetar också online-identifierare såsom IP-adresser, MAC-adresser eller liknande som tillhandahålls av webbesökare. För att få en bättre förståelse av hur våra kunder upplever vår e-postkommunikation bearbetar vi också information om hur du interagerar med våra e-postmeddelanden. Den insamlade informationen är öppnade e-postmeddelanden och klick.

2. Typ av personuppgifter som behandlas

Vi samlar in personuppgifter från våra användare för att kunna erbjuda dem de tjänster de begär. Dessa personuppgifter inkluderar:

 • Kontakt- och personuppgifter, såsom namn, e-postadress, hemadress, personnummer och telefonnummer

 • Finansiella uppgifter, såsom kreditkort, bankkontonummer, bankkontoutdrag och eventuell ursprung av medel.

 • Demografiska uppgifter, såsom ålder, kön och plats

Vi bearbetar också online-identifierare såsom IP-adresser, MAC-adresser eller liknande som tillhandahålls av webbesökare. För att få en bättre förståelse av hur våra kunder upplever vår e-postkommunikation bearbetar vi också information om hur du interagerar med våra e-postmeddelanden. Den insamlade informationen är öppnade e-postmeddelanden och klick.

2. Typ av personuppgifter som behandlas

Vi samlar in personuppgifter från våra användare för att kunna erbjuda dem de tjänster de begär. Dessa personuppgifter inkluderar:

 • Kontakt- och personuppgifter, såsom namn, e-postadress, hemadress, personnummer och telefonnummer

 • Finansiella uppgifter, såsom kreditkort, bankkontonummer, bankkontoutdrag och eventuell ursprung av medel.

 • Demografiska uppgifter, såsom ålder, kön och plats

Vi bearbetar också online-identifierare såsom IP-adresser, MAC-adresser eller liknande som tillhandahålls av webbesökare. För att få en bättre förståelse av hur våra kunder upplever vår e-postkommunikation bearbetar vi också information om hur du interagerar med våra e-postmeddelanden. Den insamlade informationen är öppnade e-postmeddelanden och klick.

3. Syften för behandling av personuppgifter och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

 • För att uppfylla villkoren i avtalet mellan våra kunder och Safello, för att tillhandahålla tjänster och genomföra transaktioner på våra kunders vägnar

 • För att kommunicera med användare om deras konton och de tjänster vi erbjuder för informations- och marknadsföringssyfte

 • För att förbättra våra tjänster och se till att de fungerar som de ska

Den primära lagliga grunden för behandling av personuppgifter är uppfyllandet av avtalet mellan den registrerade och Safello.

Safello måste också behandla personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag, andra stadgar eller beslut från myndigheter. Utöver detta utgörs laglig grunden för behandling av personuppgifter av intresseavvägning där Safellos berättigade intressen består av t.ex. marknadsföring, analys och produktutveckling

3. Syften för behandling av personuppgifter och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

 • För att uppfylla villkoren i avtalet mellan våra kunder och Safello, för att tillhandahålla tjänster och genomföra transaktioner på våra kunders vägnar

 • För att kommunicera med användare om deras konton och de tjänster vi erbjuder för informations- och marknadsföringssyfte

 • För att förbättra våra tjänster och se till att de fungerar som de ska

Den primära lagliga grunden för behandling av personuppgifter är uppfyllandet av avtalet mellan den registrerade och Safello.

Safello måste också behandla personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag, andra stadgar eller beslut från myndigheter. Utöver detta utgörs laglig grunden för behandling av personuppgifter av intresseavvägning där Safellos berättigade intressen består av t.ex. marknadsföring, analys och produktutveckling

3. Syften för behandling av personuppgifter och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

 • För att uppfylla villkoren i avtalet mellan våra kunder och Safello, för att tillhandahålla tjänster och genomföra transaktioner på våra kunders vägnar

 • För att kommunicera med användare om deras konton och de tjänster vi erbjuder för informations- och marknadsföringssyfte

 • För att förbättra våra tjänster och se till att de fungerar som de ska

Den primära lagliga grunden för behandling av personuppgifter är uppfyllandet av avtalet mellan den registrerade och Safello.

Safello måste också behandla personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag, andra stadgar eller beslut från myndigheter. Utöver detta utgörs laglig grunden för behandling av personuppgifter av intresseavvägning där Safellos berättigade intressen består av t.ex. marknadsföring, analys och produktutveckling

3. Syften för behandling av personuppgifter och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

 • För att uppfylla villkoren i avtalet mellan våra kunder och Safello, för att tillhandahålla tjänster och genomföra transaktioner på våra kunders vägnar

 • För att kommunicera med användare om deras konton och de tjänster vi erbjuder för informations- och marknadsföringssyfte

 • För att förbättra våra tjänster och se till att de fungerar som de ska

Den primära lagliga grunden för behandling av personuppgifter är uppfyllandet av avtalet mellan den registrerade och Safello.

Safello måste också behandla personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag, andra stadgar eller beslut från myndigheter. Utöver detta utgörs laglig grunden för behandling av personuppgifter av intresseavvägning där Safellos berättigade intressen består av t.ex. marknadsföring, analys och produktutveckling

4. Delning av personuppgifter

För att Safello ska kunna uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel rapportering till myndigheter, kan Safello behöva dela dina personuppgifter med myndigheter. Dessutom kan Safello dela dina personuppgifter med tredje parter som Safello har ett samarbete med. När du delar dina personuppgifter med en tredje part som inte utgör en myndighet kommer Safello fortfarande att vara ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och behandlingen av uppgifter regleras via ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Överföring av personuppgifter till ett tredje land får endast ske om det finns ett tillräckligt skyddsnivå eller om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits.

4. Delning av personuppgifter

För att Safello ska kunna uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel rapportering till myndigheter, kan Safello behöva dela dina personuppgifter med myndigheter. Dessutom kan Safello dela dina personuppgifter med tredje parter som Safello har ett samarbete med. När du delar dina personuppgifter med en tredje part som inte utgör en myndighet kommer Safello fortfarande att vara ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och behandlingen av uppgifter regleras via ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Överföring av personuppgifter till ett tredje land får endast ske om det finns ett tillräckligt skyddsnivå eller om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits.

4. Delning av personuppgifter

För att Safello ska kunna uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel rapportering till myndigheter, kan Safello behöva dela dina personuppgifter med myndigheter. Dessutom kan Safello dela dina personuppgifter med tredje parter som Safello har ett samarbete med. När du delar dina personuppgifter med en tredje part som inte utgör en myndighet kommer Safello fortfarande att vara ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och behandlingen av uppgifter regleras via ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Överföring av personuppgifter till ett tredje land får endast ske om det finns ett tillräckligt skyddsnivå eller om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits.

4. Delning av personuppgifter

För att Safello ska kunna uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel rapportering till myndigheter, kan Safello behöva dela dina personuppgifter med myndigheter. Dessutom kan Safello dela dina personuppgifter med tredje parter som Safello har ett samarbete med. När du delar dina personuppgifter med en tredje part som inte utgör en myndighet kommer Safello fortfarande att vara ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och behandlingen av uppgifter regleras via ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Överföring av personuppgifter till ett tredje land får endast ske om det finns ett tillräckligt skyddsnivå eller om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits.

5. Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar användning av säkra servrar och kryptering av känslig data.

5. Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar användning av säkra servrar och kryptering av känslig data.

5. Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar användning av säkra servrar och kryptering av känslig data.

5. Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar användning av säkra servrar och kryptering av känslig data.

6. Den registrerades rättigheter enligt GDPR

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har de registrerade följande rättigheter i relation till sina personuppgifter:

 • Begära rättelse av felaktiga och ofullständiga uppgifter

 • Begära radering eller begränsning av behandlingen, såvida inte Safello måste spara uppgifterna på grund av relationen mellan dig och Safello eller på grund av lagstiftning

 • Invända mot behandling av personuppgifter på grund av Safellos berättigade intressen, till exempel direktmarknadsföring och profilering (profilering innebär att dina personuppgifter analyseras för att till exempel ge dig speciella erbjudanden), eller samtycke

 • Erhålla vissa personuppgifter i ett maskinläsbart och läsbart format och, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet)

 • Få information om vilka personuppgifter vi av dina personuppgifter vi behandlar (registerutdrag)

6. Den registrerades rättigheter enligt GDPR

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har de registrerade följande rättigheter i relation till sina personuppgifter:

 • Begära rättelse av felaktiga och ofullständiga uppgifter

 • Begära radering eller begränsning av behandlingen, såvida inte Safello måste spara uppgifterna på grund av relationen mellan dig och Safello eller på grund av lagstiftning

 • Invända mot behandling av personuppgifter på grund av Safellos berättigade intressen, till exempel direktmarknadsföring och profilering (profilering innebär att dina personuppgifter analyseras för att till exempel ge dig speciella erbjudanden), eller samtycke

 • Erhålla vissa personuppgifter i ett maskinläsbart och läsbart format och, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet)

 • Få information om vilka personuppgifter vi av dina personuppgifter vi behandlar (registerutdrag)

6. Den registrerades rättigheter enligt GDPR

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har de registrerade följande rättigheter i relation till sina personuppgifter:

 • Begära rättelse av felaktiga och ofullständiga uppgifter

 • Begära radering eller begränsning av behandlingen, såvida inte Safello måste spara uppgifterna på grund av relationen mellan dig och Safello eller på grund av lagstiftning

 • Invända mot behandling av personuppgifter på grund av Safellos berättigade intressen, till exempel direktmarknadsföring och profilering (profilering innebär att dina personuppgifter analyseras för att till exempel ge dig speciella erbjudanden), eller samtycke

 • Erhålla vissa personuppgifter i ett maskinläsbart och läsbart format och, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet)

 • Få information om vilka personuppgifter vi av dina personuppgifter vi behandlar (registerutdrag)

6. Den registrerades rättigheter enligt GDPR

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har de registrerade följande rättigheter i relation till sina personuppgifter:

 • Begära rättelse av felaktiga och ofullständiga uppgifter

 • Begära radering eller begränsning av behandlingen, såvida inte Safello måste spara uppgifterna på grund av relationen mellan dig och Safello eller på grund av lagstiftning

 • Invända mot behandling av personuppgifter på grund av Safellos berättigade intressen, till exempel direktmarknadsföring och profilering (profilering innebär att dina personuppgifter analyseras för att till exempel ge dig speciella erbjudanden), eller samtycke

 • Erhålla vissa personuppgifter i ett maskinläsbart och läsbart format och, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet)

 • Få information om vilka personuppgifter vi av dina personuppgifter vi behandlar (registerutdrag)

7. Tid för lagring av personuppgifter

Safello kommer att behålla personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen eller enligt lag.

7. Tid för lagring av personuppgifter

Safello kommer att behålla personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen eller enligt lag.

7. Tid för lagring av personuppgifter

Safello kommer att behålla personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen eller enligt lag.

7. Tid för lagring av personuppgifter

Safello kommer att behålla personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen eller enligt lag.

8. Cookies

Cookies är små datafiler med information som vår webbplats överför till din hårddisk eller mobilenhet för att lagra och ibland spåra information om dig. Läs mer om hur Safello använder cookies i Safello’s Cookie Policy.

8. Cookies

Cookies är små datafiler med information som vår webbplats överför till din hårddisk eller mobilenhet för att lagra och ibland spåra information om dig. Läs mer om hur Safello använder cookies i Safello’s Cookie Policy.

8. Cookies

Cookies är små datafiler med information som vår webbplats överför till din hårddisk eller mobilenhet för att lagra och ibland spåra information om dig. Läs mer om hur Safello använder cookies i Safello’s Cookie Policy.

8. Cookies

Cookies är små datafiler med information som vår webbplats överför till din hårddisk eller mobilenhet för att lagra och ibland spåra information om dig. Läs mer om hur Safello använder cookies i Safello’s Cookie Policy.

9. Förändringar i denna dataskyddspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella ändringar vi gör kommer att publiceras på den här sidan och, om så behövs, meddelas till dig via e-post. Vänligen kontrollera denna sida för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

9. Förändringar i denna dataskyddspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella ändringar vi gör kommer att publiceras på den här sidan och, om så behövs, meddelas till dig via e-post. Vänligen kontrollera denna sida för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

9. Förändringar i denna dataskyddspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella ändringar vi gör kommer att publiceras på den här sidan och, om så behövs, meddelas till dig via e-post. Vänligen kontrollera denna sida för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

9. Förändringar i denna dataskyddspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella ändringar vi gör kommer att publiceras på den här sidan och, om så behövs, meddelas till dig via e-post. Vänligen kontrollera denna sida för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

10. Kontakt

Om du har frågor om Safellos behandling av personuppgifter, vill lämna in en raderingsbegäran eller använda någon annan av dina rättigheter som registrerad enligt avsnitt sex (6) i denna integritetspolicy, vänligen kontakta Safellos kundsupport via webbplatsen, www.safello.com, eller via e-post till: support@safello.com.

För att komma i kontakt med Safellos dataskyddsombud, skicka ett e-postmeddelande till: dataprotection@safello.com eller, via post: Att: DPO, Safello AB, Box 638, 114 11, Stockholm.

Om du vill framföra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten via deras hemsida, www.imy.se.

10. Kontakt

Om du har frågor om Safellos behandling av personuppgifter, vill lämna in en raderingsbegäran eller använda någon annan av dina rättigheter som registrerad enligt avsnitt sex (6) i denna integritetspolicy, vänligen kontakta Safellos kundsupport via webbplatsen, www.safello.com, eller via e-post till: support@safello.com.

För att komma i kontakt med Safellos dataskyddsombud, skicka ett e-postmeddelande till: dataprotection@safello.com eller, via post: Att: DPO, Safello AB, Box 638, 114 11, Stockholm.

Om du vill framföra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten via deras hemsida, www.imy.se.

10. Kontakt

Om du har frågor om Safellos behandling av personuppgifter, vill lämna in en raderingsbegäran eller använda någon annan av dina rättigheter som registrerad enligt avsnitt sex (6) i denna integritetspolicy, vänligen kontakta Safellos kundsupport via webbplatsen, www.safello.com, eller via e-post till: support@safello.com.

För att komma i kontakt med Safellos dataskyddsombud, skicka ett e-postmeddelande till: dataprotection@safello.com eller, via post: Att: DPO, Safello AB, Box 638, 114 11, Stockholm.

Om du vill framföra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten via deras hemsida, www.imy.se.

10. Kontakt

Om du har frågor om Safellos behandling av personuppgifter, vill lämna in en raderingsbegäran eller använda någon annan av dina rättigheter som registrerad enligt avsnitt sex (6) i denna integritetspolicy, vänligen kontakta Safellos kundsupport via webbplatsen, www.safello.com, eller via e-post till: support@safello.com.

För att komma i kontakt med Safellos dataskyddsombud, skicka ett e-postmeddelande till: dataprotection@safello.com eller, via post: Att: DPO, Safello AB, Box 638, 114 11, Stockholm.

Om du vill framföra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten via deras hemsida, www.imy.se.

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165