USD Coin Pris

USD Coin Pris

USD Coin Pris

USDC-kursen i SEK

USDC-kursen i SEK

USDC-kursen i SEK

Som Sveriges ledande aktör inom krypto levererar vi Sveriges kursindex för den svenska kronan och USDC. Om du vill köpa eller sälja USDC så har Safello den säkraste plattformen och har varit registrerade hos Finansinspektionen som finansiellt institut sedan 2013. Kursen varierar dagligen och påverkas av alla användare i ekosystemet men aldrig av räntor eller centrala institut, då USDC är en decentraliserad valuta.

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165