Om Polkadot

Om Polkadot

Om Polkadot

Vad är Polkadot?

Vad är Polkadot?

Vad är Polkadot?

Polkadot är ett decentraliserat nätverk av blockkedjor som lägger tonvikten på interoperabilitet och skalbarhet. Interoperabilitet är förmågan hos olika system att kommunicera och fungera tillsammans. Polkadot är byggt för att koppla samman privata och publika blockkedjor, orakel och framtida teknologier som ännu inte har skapats. Detta görs med så kallade parachains, eller parallella blockkedjor, som arbetar vid sidan av dess huvudkedja som kallas reläkedjan (“Relay chain”). Kort sagt är det en plattform som tillåter blockkedjor att överföra värde och data mellan varandra på ett tillförlitligt sätt. Därför brukar man säga att Polkadot möjliggör så kallad “multichain” eller flerkedjeteknik.

Vad är DOT?

Vad är DOT?

Vad är DOT?

DOT är namnet på Polkadots kryptovaluta. Det kommer aldrig att finnas fler än 1,1 miljarder DOT. För närvarande finns cirka en miljard enheter i omlopp. Alla som köper DOT kan använda sina coins för att föreslå förändringar i nätverket samt godkänna eller avfärda större förändringar som andra har föreslagit. DOT används också för staking.

Vad är en parachain?

Vad är en parachain?

Vad är en parachain?

En parakedja, eller parachain, är kapabel att styra sig själv. Den är inte beroende av huvudkedjan och kan därför skapa sin egen token eller kryptovaluta. Med andra ord kan en parakedja fokusera på en enda komponent utan att existera isolerat. Tack vare denna tekniska uppsättning kan många specialiserade blockkedjor kommunicera inom Polkadot, vilket möjliggör delning av data, värde, tillgångar, tokens etcetera. I kombination med den slutförande komponenten av reläkedjan kan dessa blockkedjor skapa ett effektivt och säkert nätverk.

Hur fungerar Polkadot?
Den huvudsakliga Polkadot-blockkedjan kallas för “reläkedjan” och det är där som transaktionerna slutförs. På denna huvudkedja är processen för att lägga till nya transaktioner på kedjan åtskild från processen för att verifiera att dessa transaktioner är korrekta. Genom att separera dessa två processer kan Polkadot behandla fler transaktioner snabbare. Polkadot kan i dag behandla över 1 000 transaktioner per sekund. “Parachains” eller parakedjorna är anpassade blockkedjor som använder reläkedjans datorresurser för att bekräfta att transaktionerna är korrekta. En annan funktionalitet hos Polkadot är dess “bridges”, eller tekniska broar, som gör det möjligt för Polkadot-nätverket att interagera med andra blockkedjor och på så sätt göra det möjligt för tokens och coins att växlas utan en centraliserad börs.

Hur kan jag börja köpa krypto?

Hur kan jag börja köpa krypto?

Hur kan jag börja köpa krypto?

Kom igång med 3 enkla steg

Ladda ner Safellos app

Logga in med Mobilt BankID

Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och betala enkelt med direkt betalning

Mer läsning

Mer läsning

Mer läsning

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165