Om Ethereum

Om Ethereum

Om Ethereum

Vad är Ethereum?

Vad är Ethereum?

Vad är Ethereum?

Ethereum är världens näst största blockkedja och tillåter lagring och överföring av data genom användning av så kallade smarta kontrakt. Smarta kontrakt är digitala avtal med fördefinierade krav och regler som används mellan två eller flera parter så att en tredje part inte behöver vara involverad. Mer omfattande smarta kontrakt kallas vanligtvis för decentraliserade applikationer (dApps). Detta innebär att Ethereum används för mer än bara betalningar. Förenklat kan man beskriva Ethereum som en internetbaserad marknadsplats för finansiella tjänster, dApps med mera.

Vad är ETHER?

Vad är ETHER?

Vad är ETHER?

Ether (ETH) är den näst största kryptovalutan efter Bitcoin. Precis som Bitcoin är Ether en decentraliserad kryptovaluta som verkar utan kontroll från tredje part. Liksom Bitcoin är alla transaktioner tillgängliga i en public ledger (en offentlig redovisning) för att alla ska ha transparent åtkomst till transaktionerna. Ether skapades för att användas som en betalningsmetod på Ethereums blockkedja, så att deltagare kan använda de applikationer som finns på blockkedjan. Till skillnad från Bitcoin är inte mängden Ether begränsad och kan därför variera.

Vad är skillnaden mellan ether och bitcoin?

Vad är skillnaden mellan ether och bitcoin?

Vad är skillnaden mellan ether och bitcoin?

Både Ether och Bitcoin är globala, digitala och decentraliserade kryptovalutor som använder blockkedjeteknik, men anledningen till att de skapades skiljer sig. Medan det primära syftet för Bitcoin var att introducera ett nytt digitalt monetärt system var huvudsyftet med Ether att skapa en betalningsmetod som skulle underlätta verksamheten inom Ethereum-nätverket.

Vad bestämmer värdet på ether?
Precis som andra kryptovalutor regleras priset på Ether av utbud och efterfrågan. Med andra ord: det pris som användarna är villiga att köpa och sälja för avgör dess värde. I takt med att DeFi-applikationer (decentraliserad finans) och NFT:er (non-fungible tokens) blir mer populära ser nya aktörer värdet i Ether. När fler användare väljer att vara en del av Ethereum-nätverket minskar volatiliteten gradvis och priset på tillgången stabiliseras.

Hur kan jag börja köpa krypto?

Hur kan jag börja köpa krypto?

Hur kan jag börja köpa krypto?

Kom igång med 3 enkla steg

Ladda ner Safellos app

Logga in med Mobilt BankID

Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och betala enkelt med direkt betalning

Mer läsning

Mer läsning

Mer läsning

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165