Om Chainlink

Om Chainlink

Om Chainlink

Vad är Chainlink?

Vad är Chainlink?

Vad är Chainlink?

Chainlinks syfte är att få olika blockkedjenätverk att samarbeta med varandra. Det är ett decentraliserat nätverk av noder och servrar som är byggt på Ethereums blockkedja, men som inte är begränsat till enbart den kedjan. Genom Chainlinks distribuerade program kan data och information från källor utanför blockkedjan läggas till i smarta kontrakt i blockkedjan via så kallade orakel. Chainlink kopplar alltså samman smarta kontrakt med data i den verkliga världen, vilket gör att den blir en brygga för klyftan mellan blockkedjan och den verkligen världen. Chainlink används främst inom DeFi (decentraliserad finans) och decentraliserade applikationer, men även andra branschsektorer kan använda Chainlinks funktionalitet.

Vad är LINK?

Vad är LINK?

Vad är LINK?

Kryptovalutan inom Chainlinks nätverk heter LINK och den används för att ge oraklen (valideringsnoderna) i nätverket belöning för sitt arbete. Man behöver inte delta i nätverket och bli ett orakel för att investera i LINK, utan vem som helst kan köpa och sälja LINK. LINK är byggd på en av Ethereums token-standardiseringar, ERC-20, och den har ett begränsat utbud på en miljard enheter. Dessa distribuerades via en så kallad ICO (initial coin offering) 2017.

Varför behövs Chainlink?

Varför behövs Chainlink?

Varför behövs Chainlink?

Ett av de stora användningsområdena för blockkedjeteknik är smarta kontrakt som tillåter människor att ingå avtal som sedan automatiskt träder i kraft när särskilda kriterier är uppfyllda. Dessa avtal verkar på blockkedjan, vilket gör dem skyddade från manipulation. Problem uppstår när de smarta kontrakten behöver komma åt extern data utanför blockkedjan. Blockkedjor har inte någon sådan inbyggd mekanism för att kunna hämta off chain-data, som till exempel information om prissättning, väderdata eller andra händelser. Ett annat problem är att data från tredje parts API:er inte alltid är korrekt.

Chainlink löser detta genom en teknisk lösning med decentraliserade noder, så kallade orakel, där dessa samlar in extern och korrekt data utifrån. Ett smart kontrakt kopplas till informationskällan, det vill säga ansluts till ett centraliserat orakel. Via Chainlinks orakel kan informationen sedan matas in i smarta kontrakt för att därefter distribueras på blockkedjan.

Hur kan jag börja köpa krypto?

Hur kan jag börja köpa krypto?

Hur kan jag börja köpa krypto?

Kom igång med 3 enkla steg

Ladda ner Safellos app

Logga in med Mobilt BankID

Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och betala enkelt med direkt betalning

Mer läsning

Mer läsning

Mer läsning

Chainlink white paper: https://chain.link/whitepaper

Chainlink webbplats: https://chain.link/

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165