Om Algorand

Om Algorand

Om Algorand

Vad är Algorand?

Vad är Algorand?

Vad är Algorand?

Algorand är en decentraliserad blockkedja som började utvecklas 2017 av MIT-professorn Silvio Micali. Blockkedjans primära fördel är dess skalbarhet och att transaktionskostnaderna hålls på mycket låga nivåer tack vare dess konsensusmekanism som använder Pure Proof-of-Stake (PPoS). Blockkedjan har liknande egenskaper som Ethereum och kan därmed användas för smarta kontrakt, tokens, NFT:er och dAppar. Algorand kan beskrivas som den grundläggande infrastrukturen som sedan olika projekt kan lanseras på.

Vad är ALGO?

Vad är ALGO?

Vad är ALGO?

ALGO är namnet på kryptovalutan som används på blockkedjan Algorand. Kryptovalutan används för att betala transaktionsavgifter. Eftersom blockkedjan använder Proof-of-Stake används även ALGO inom dess konsensusmekanism. Dessutom krävs staking av ALGO för att kunna vara med och rösta om blockkedjans utveckling.

Vad är skillnaden mellan Algorand och Ethereum?

Vad är skillnaden mellan Algorand och Ethereum?

Vad är skillnaden mellan Algorand och Ethereum?

Algorand har liknande egenskaper som Ethereum, men är tekniskt konstruerad för att erbjuda snabbare och billigare transaktioner. En av de tydligare skillnaderna är att Algorand använder Pure Proof-of-Stake (PPoS), vilket i korthet innebär att alla som vill delta i nätverket, och som har ALGO, slumpmässigt kan bli utvalda att verifiera blocken. Detta till skillnad mot Ethereum där 32 Ether krävs för att få ägna sig åt staking och därmed kunna agera som en nod i nätverket. Ännu en skillnad är att Algorand är uppbyggd i två lager där enklare transaktioner hanteras i det första lagret och mer komplexa i det andra. Algorand är en klimatsmart blockkedja och strävar efter att bli koldioxidnegativ. Dess konsensusmekanism kräver väldigt lite energi och via smarta kontrakt allokeras ALGO från transaktionskostnader till att sedan användas för att klimatkompensera.

Vad bestämmer priset på ALGO?
Priset på ALGO avgörs av utbud och efterfrågan på kryptovalutan. I mitten av 2024 var utbudet drygt 8 miljarder enheter av kryptovalutan och via årlig inflation kommer utbudet successivt att nå det maximala antalet på 10 miljarder enheter. Efterfrågan påverkas primärt av framgången hos de projekt som lanseras på blockkedjan. Ju fler som håller ALGO och använder tjänster på blockkedjan, desto större blir efterfrågan på kryptovalutan.

Hur kan jag börja köpa krypto?

Hur kan jag börja köpa krypto?

Hur kan jag börja köpa krypto?

Kom igång med 3 enkla steg

Ladda ner Safellos app

Logga in med Mobilt BankID

Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och betala enkelt med direkt betalning

Mer läsning

Mer läsning

Mer läsning

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165