White background

Säkerhetsbuggspolicy

Tack för att du hjälper oss förbättra säkerheten för våra produkter och tjänster. Vi välkomnar ansvarsfull offentliggörande av säkerhetsproblem och kommer att göra allt vi kan för att erkänna ditt bidrag.

Om du tror att du har upptäckt en säkerhetsbrist i någon av våra produkter eller tjänster uppmanar vi dig att meddela oss direkt. Vi kommer att samarbeta med dig för att verifiera sårbarheten och åtgärda den så snabbt som möjligt.

För att rapportera en sårbarhet, skicka ett e-postmeddelande till security@safello.com med en beskrivning av problemet, en beskrivning av hur det kan återskapas och all relevant supportinformation. All känslig kommunikation måste vara krypterad och signerad med PGP. Vänligen informera oss även om du önskar bli uppmärksammad i vår Hall of Thanks och i så fall ange det namn eller användarnamn du föredrar att vi använder.

Belöningsprogram

Vi kommer att betala en belöning för berättigade säkerhetsproblem baserat på allvarlighetsgraden och påverkan av problemet. Allvarlighetsgraden kommer att fastställas av vårt interna säkerhetsteam enligt branschstandarder. Belöningar kommer att utbetalas enligt vår säkerhetsavdelnings bedömning och våra belöningsriktlinjer.

 • Icon

  Riktlinjer för belöning

  1. Belöningarna varierar beroende på allvarlighetsgraden och den potentiella påverkan av säkerhetsproblemet.

  2. Vi värdesätter ansvarsfull hantering av information. Vänligen avstå från att dela problemet med andra innan det har åtgärdats.

  3. Skicka endast in rapporter för sårbarheter som inte har rapporterats tidigare.

 • Icon

  Omfattning

  Vårt Bug Bounty-program täcker alla aspekter av Safello. Detta inkluderar webbplatsen, API:er och alla tillhörande tjänster.

  Vänligen fokusera din testning på dessa områden.

 • Icon

  Ansvarsfull offentliggörande

  Vi förväntar oss att alla deltagare följer ansvarsfulla offentliggörandeprinciper.

  Detta innebär att du inte bör utnyttja sårbarheten av någon annan anledning än att demonstrera säkerhetsproblemet.

 • Berättigande

  • Vara den första personen som ansvarsfullt rapporterar sårbarheten till oss.

  • Inte offentliggöra sårbarheten offentligt innan vi har haft en rimlig möjlighet att åtgärda problemet.

  • Inte vara, eller tidigare ha varit, anställd eller konsult hos Safello.

 • Undantag

  • Sårbarheter som redan har rapporterats eller åtgärdats.

  • Sårbarheter i tredjepartsprogramvara eller bibliotek.

  • DoS-attacker.

  • Spam eller social engineering-tekniker.

Ansvarsfriskrivning

Detta program är avsett för att testa säkerheten för våra produkter och tjänster. Du bör inte bryta mot några lagar eller kränka användares integritet i din testning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta eller ändra programmet.