Risker

Vi tillhandahåller inte våra tjänster till någon som är under 18 år gammal.

Safello eftersträvar att tillhandahålla en mycket tillförlitlig och säker tjänst inom kryptoväxlingsbranschen. Att köpa och sälja kryptovalutor är dock förenat med risker, och är inte passande för alla konsumenter. Kunder ska förstå, utvärdera och inhämta kunskap om riskerna med kryptovalutor. Vi vill informera våra kunder om de risker som är förknippade med kryptovalutor, de huvudsakliga riskerna relaterade till kryptovalutor och våra tjänster anges nedan (listan syftar inte till att vara uttömmande avseende samtliga risker som kan finnas).

Gå upp