White background

Proof of Reserves

Kryptoinnehav som hålls för kunders räkning förvaras i en förvaringslösning som är byggd på teknikleverantören Fireblocks branschledande infrastruktur för förvaring av digitala tillgångar. Fireblocks teknik är baserad på ett proprietärt protokoll som använder MPC-teknik vilket förhindrar ett totalt driftstopp (s.k. single point of failure) för privata nycklar. MPC står för “multi-party computation” (flerpartsberäkning) och är en kryptografisk teknik där privata nycklar aldrig konstrueras fullt ut vilket tar bort risken för ett totalt driftstopp. Med MPC-teknik delas privata nycklar upp i flera delar och distribueras mellan olika parter för att genomföra en transaktion, vilket skyddar tillgångarna med högsta säkerhet.

Safello services illustration

Äganderätten till tillgångarna i Safellos förvaringslösning förblir alltid hos dig som kund. Safello förfogar inte över kunders tillgångar såvida inte kunden själv instruerar Safello att göra det. Detta innebär att kunders tillgångar aldrig används för Safellos egen räkning eller syften. Kunders kryptotillgångar hanteras som redovisningsmedel och är separerade från Safellos tillgångar, vilket innebär ett skydd för dig som kund i händelse av en konkurs. Du kan läsa mer om det här.

Treasury-hanteringen övervakas av Safellos treasury-team vilka säkerställer kontrollen av våra system och verksamhet.

Kryptoinnehav för kunders räkning

Bitcoin crypto icon

Bitcoin

btc

Arrow icon
Ethereum crypto icon

Ethereum

eth

Arrow icon
Chainlink crypto icon

Chainlink

link

Arrow icon
Polkadot crypto icon

Polkadot

dot

Arrow icon
Polygon crypto icon

Polygon

matic

Arrow icon
USD Coin crypto icon

USD Coin

usdc

Arrow icon
Algorand crypto icon

Algorand

algo

Arrow icon
Uniswap crypto icon

Uniswap

uni

Arrow icon

Safello AB, bolaget som tillhandahåller tjänsterna till dig som kund, är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen sedan 2013. Den senaste granskningen avseende bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket avslutades under 2022. Safello Group AB är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market och våra kvartals- och årsredovisningar finns publicerade här. Vår bolagsstruktur är helt Sverigebaserad och framgår nedan:

Structure of Safello's funds holdings