Konsekvent användning av vår logga stärker Safello som varumärke. Vänligen redigera inte bilden utan tillstånd. Använd endast de svartvita versionerna om färgtryck inte är ett alternativ. Den vita versionen får även användas om kontrasten mellan loggan och den valda bakgrunden är för låg. Kom ihåg att lämna tom yta runt loggan för att undvika beblandning med närliggande bilder.