Tack, Frank!

Safellos medgrundare och styrelseordförande, Frank, är visionären som tillsammans med vårt kick-a** otroliga team byggt Safello från grunden. Utan hans passion och engagemang hade vi inte varit där vi är idag - Nordens ledande och längst etablerade kryptomäklare.

Safellos medgrundare och styrelseordförande, Frank, är visionären som tillsammans med vårt kick-a** otroliga team byggt Safello från grunden. Utan hans passion och engagemang hade vi inte varit där vi är idag - Nordens ledande och längst etablerade kryptomäklare.

Grundat i en tro på ett jämställt, decentraliserat finansiellt system har vårt mission från dag ett varit att göra krypto tillgängligt för alla, såväl privatpersoner som företag. Uppdraget, att på ett enkelt och säkert sätt introducera människor till den decentraliserade ekonomin, genomsyrar allt vi gör.

Med detta uppdrag följer stort ansvar, vilket vi outtröttligt axlar varje dag. Våra kunders säkerhet har högsta prioritet och är djupt rotad i vår identitet som the “Safe Fellow” inom kryptoindustrin.

Det är med stolthet vi erbjuder en gedigen plattform, branschens bästa regelefterlevnad och ett fantastiskt team med en sann passion för krypto och kunskap i världsklass.

Så kudos till Frank som visade riktning och banade väg för vårt fortsatta arbete att förändra finansbranschen!

Safello unwrapped

358K+ Användare
2,754 MSEK Volym
1,025M+ Ordrar

*Nyckeldata sedan starten 2013 per 31 december 2023.

Milstolpar

Milestones illustration