White background White background
/images/crypto_icons/ethereum.svg icon

Ethereum pris

Nuvarande kurspris
---
---

Nuvarande ETH-kurs i SEK

Ether-kursen varierar dagligen och påverkas av alla användare i ekosystemet men aldrig av räntor eller centrala institut eftersom ether är en decentraliserad valuta. Historiskt sett har ether haft en hög volatilitet vilket har lett till stora upp- och nedgångar i kursen. Men allteftersom antalet ether-användare dagligen ökar, så stabiliseras ekosystemet vilket på sikt gör att volatiliteten sjunker.