White background White background
USD Coin icon

Om USD Coin

Safello service illustration

Vad är USDC?

USDC (USD Coin) är en stablecoin vars värde är peggad (knuten) till den amerikanska dollarn (USD). Kryptovalutan skapades år 2018 av ett konsortium, Centre, som grundades av Coinbase och Circle. Det är därmed Centre som är ansvariga för att totala värdet av alla USDC är uppbackat med tillgångar till samma värde. USDC lanserades som en ERC-20 token på Ethereum. Idag finns kryptovalutan även tillgänglig på ett flertal blockkedjor som exempelvis Stellar, Avalanche, Tron och Polygon.

Safello service illustration

Användningsområde för USDC?

USDC har samma funktion som andra stablecoins, dvs. att bibehålla ett värde. Detta till skillnad mot övriga kryptovalutor som är mycket volatila. Med ett stabilt värde blir det exempelvis lättare för företag att prissätta varor och ta betalt i kryptovaluta. USDC används även mycket av investerare som önskar säkra vinster efter försäljning av andra kryptovalutor. På flera börser är det inte möjligt att växla kryptovalutor till fiat vilket gör att stablecoin fyller den stabiliserande funktionen.

Vad är skillnaden mellan USDC och andra stablecoins?

Det som primärt skiljer sig mellan olika stablecoins är hur dess värde bibehålls till dess pegg. För USDC sker detta genom att Centre har fiat, och andra tillgångar, till samma värde som värdet på alla USDC i omlopp. Att USDC har ett värde av en USD förutsätter alltså att användarna litar på att uppbackning finns för det totala marknadsvärdet av denna kryptovaluta.

Vad avgör priset på USDC?

Eftersom USDC är uppbackad med fiat, och andra tillgångar, förväntas värdet på denna kryptovaluta vara exakt 1 USDC. Kursen rör sig däremot snarare mellan 0,9995 USD och 1,005 USD. Under det första året var kursen, vid vissa tillfällen uppe på 1,04 USD. Orsaken till dessa rörelser i priset är tillgången och utbudet på kryptovalutan. Vid exempelvis stora marknadsrörelser på kryptomarknaden kan efterfrågan på stablecoins bli så stor att kursen pressas ovanför dess pegg.

Hur kan jag köpa USDC?

Kom igång med 3 enkla steg:

  • BankId logo Ladda ner Safellos app
  • Fast and simple payments logo Logga in med Mobilt BankID
  • Crypto wallet logo Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och betala enkelt med direkt betalning
Safello easy mobile use illustration
  • BankId logo Ladda ner Safellos app
  • Fast and simple payments logo Logga in med Mobilt BankID
  • Crypto wallet logo Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och betala enkelt med direkt betalning
Safello service illustration

Mer läsning

Om USDC: https://www.centre.io/usdc