White background

Kära kunder,

För att bättre kunna möta vår växande kundskara har vi gjort tekniska uppdateringar och infört en nivåbaserad avgiftsstruktur.

Det innebär att Safello Premium inte längre finns kvar som en separat produkt.

Den nya avgiftsstrukturen ger automatiskt en bättre avgift kopplad till handelsvolymen. Alla köp och försäljningar mäts utifrån en sammanlagd handelsvolym över en rullande 12-månadersperiod.

Mer information om nya avgifterna kan du läsa om här.