Kort guide till Safellos integritetspolicy

Safello har åtagit sig att se till att dina uppgifter hålls hemliga. Din information har aldrig och kommer aldrig att delas eller säljas till någon kommersiell leverantör om inte delning är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Din tillit till vår hantering av dina personuppgifter betyder mycket för våra teammedlemmar. Nedan hittar du viktiga avsnitt av integritetspolicyn som vi anser vara de mest relevanta.

Den fullständiga integritetspolicyn finns här och du kan alltid kontakta Safello via för att få förtydliganden vid behov.

När Safello lanserades bestämde vi oss för att vara din “safe fellow” i kryptovalutavärlden, genom att i största möjliga utsträckning skydda både din rätt till integritet och dina pengar.

Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att se till att detta löfte hålls, som det har hållits sedan 2013.

  1. Inom ramen för databehandlingen kan vi i synnerhet bedriva följande aktiviteter: samla in, dokumentera, registrera, systematisera, lagra och använda personuppgifter i databehandlingssyfte, att efterfråga, blockera, radera och förstöra dina uppgifter och att förhindra fortsatt användning av dem. I brist på rättslig skyldighet publicerar, anpassar eller samordnar vi aldrig dina personuppgifter med varandra. Läs den fullständiga integritetspolicyn för att se vilka kategorier av data vi samlar in och behandlar.

  2. För att kunna förse dig med oavbrutna tjänster, i kvalitetssäkringssyfte, samt för att möjliggöra utredning av kundanspråk och klagomål, kan vi behöva överföra dina uppgifter till tredje part. Genom att godkänna vår integritetspolicy ger du ditt uttryckliga samtycke till dessa dataöverföringar. För att se en fullständig lista över dessa enheter, läs den fullständiga integritetspolicyn.

  3. Du kommer endast att få marknadsförings- eller reklammeddelanden om du vid något tillfälle har samtyckt till detta. Du kan när som helst ändra dina inställningar efter att ha loggat in på Safello-appen.

  4. Enligt lag måste vi bevara din transaktionsinformation under sju års tid ifall du har slutfört en transaktion, alternativt fem år ifall du har påbörjat men inte slutfört en transaktion. Detta hänger samman med svenska redovisningsbestämmelser och är ett lagkrav.

  5. Om du aldrig har påbörjat eller slutfört en transaktion kan du alltid be Safello att radera ditt konto och radera alla data genom att skicka en sådan begäran till . Om beställningar utfärdats kommer vi att kunna radera dina uppgifter efter en viss tidsperiod såsom definierats ovan.

  6. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter genom att skicka ett mejl till , men vi kanske inte kan tillhandahålla dig någon transaktionstjänst efter att du gjort detta. Vi kanske inte heller kan radera alla dina uppgifter omedelbart och behöver bevara dem under en viss tidsperiod såsom definierats ovan. Vi kommer att informera dig om detta i samband med din begäran.

  7. Du kan alltid begära en sammanställning av alla uppgifter som vi har samlat in om dig och dina transaktioner genom att skicka ett mejl till . Vi svarar vanligtvis utan dröjsmål, i varje fall inte senare än inom en månad.

  8. Vi behandlar inte personuppgifter om våra kunder som avser ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, och vi behandlar inte genetiska uppgifter, biometriska uppgifter i syfte att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning.

  9. Safello samlar inte medvetet in några personuppgifter om kunder under 18 år.

  10. Vår webbplats använder cookies (kakor) för att skilja dig från andra kunder. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats och ge dig en bra upplevelse när du surfar. Safello använder följande kategorier av cookies:

a) Nödvändiga cookies

b) Prestandacookies

c) Funktionella cookies

d) Riktade cookies

e) Tredjepartscookies

De flesta webbläsare, mobila enheter och appar accepterar automatiskt cookies, men om du föredrar det kan du ändra inställningarna för din webbläsare, enhet eller app för att förhindra det eller meddela dig varje gång en cookie ställs in.

Om du har frågor om vilken typ av uppgifter som kan samlas in eller inte kan samlas in kan du alltid kontakta Dataskyddsmyndigheten på imy@imy.se eller genom att ringa 08-657 61 00.

Den tidigare versionen av integritetspolicyn hittar du här.