Dina rättigheter enligt GDPR

På Safello prioriterar vi att skydda din data. Det är därför som vi har tagit flera steg för att arbeta förenligt med GDPR regelverket. Följande visar hur du kan utnyttja dina rättigheter enligt GDPR hos Safello och vart du kan hitta viktig information om hur du skyddar din data.

Vilken typ av data hanterar Safello?

Vi tror på att endast hantera minsta möjliga mängd information för att ge användaren en bra upplevelse av Safellos tjänster. Det är därför vi endast begär information direkt relaterat till användandet av våra tjänster eller information som vi måste hämta in på grund av lagstiftning för tex finansiell verksamhet. För att läsa mer om vilken data vi sparar och hur vi använder den läs, se vår Integritetspolicy

Hur kan jag få kopia av datan som är sparad hos Safello

Du kan enkelt ladda ner en kopia av din Safello transaktionshistorik under orderhistorik. Om du vill veta mer om vilken data som Safello sparar så kan begära en full kopia genom att skicka ett email till . Arkivet kan även användas för dataportabilitet. Det betyder att om du vill byta från Safello till en annan leverantör kan du importera datan till den nya leverantören.

Hur kan jag begära att min personliga data uppdateras på Safellos plattform.

För att korrigera felaktig data skicka ett email till eller direkt via chatten.

Hur kan jag ta bort mitt konto och data som sparats på hos Safello

Om du vill ta bort ditt konto eller begränsa oss från användande så kan du skicka ett email till med din begäran. Begäran kommer hanteras inom 30 dagar. Lägg märke till att på grund av finansiella regelverk har Safello krav att spara viss information om aktivitet och personlig information.

Vem kan jag kontakta angående skydd av data uppgifter / vem är Safello’s Data Protection Officer?

Safello lägger hög prioritet på att besvara alla frågor om data skydd. Om du har specifika frågor som du undrar över och inte hittar i våran Integritetspolicy så skicka ett email med din förfrågan till