AML-policy - åtgärder mot penningtvätt

Penningtvätt

Den 1 augusti 2017 infördes en ny penningtvättslag i Sverige (SFS 2017:630) i syfte att förhindra att banker och andra finansiella bolag, inkl. kryptovalutaväxlingsföretag används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s femte penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder.

För att säkerställa att våra kunder inte använder våra tjänster för penningtvätt och/eller terrorismfinansiering kontrollerar vi alla kunders identiteter samt granskar alla de transaktioner där det kan finnas anledning att misstänka att transaktionen utgör penningtvätt. Lagen innebär att du som kund måste identifiera dig vid kontoregistrering (före användningen av Safellos tjänster). Hos Safello identifierar sig kunden enklast genom Bank-ID.

Enligt penningtvättslagen måste vi även förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Det är därför vi bland annat behöver fråga dig om var dina pengar kommer ifrån samt syftet med dina transaktioner och affärer. Om du är företagskund behöver vi också känna till företagets verksamhet, omsättning och ägarförhållanden. Kunden lämnar efterfrågad information genom att fylla i ett frågeformulär på Safellos hemsida.

Penningtvättslagen kräver även att all kundinformation är uppdaterad och aktuell. Safello är därför skyldig att fortlöpande inhämta kundkännedom. Som en del av den fortlöpande uppföljningen av Safellos kundförbindelser, och/eller vid behov, kan Safello därför behöva efterfråga sina kunder om ytterligare information.

Speciella regler gäller också för personer i politiskt utsatt ställning som är bosatta utomlands (politically exposed persons). Då behöver vi t.ex. känna till om du har en politisk post eller hög befattning inom staten eller om du är en nära familjemedlem till en sådan person.

All kundinformation behandlas konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag.

Terrorismfinansiering

För att bolag med verksamhet som lyder under penningtvättslagen inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på olika sanktionslistor. Bolagen är skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter. Bolagen ska också i övrigt försöka förhindra finansieringen av terrorism.