White background

Sveriges ledande kryptomäklare

Safello erbjuder handel med kryptovalutor för privatpersoner och skräddarsydda lösningar för institutioner, banker och företag. Vår filosofi handlar om att vara den pålitliga guiden för nya användare vilket till och med återspeglas i vårt namn. Safello är din safe fellow som vägleder dig i kryptovärlden. Sedan vi grundades har vi lagt stort fokus på regelefterlevnad och vi erbjuder idag en plattform som uppfyller gällande krav enligt penningtvättsregelverk och GDPR. Safello är noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SFL, mer information om aktien finns här.

Kryptomarknaden

I juni 2021 fanns det över 221 miljoner kryptoanvändare i världen. Sedan Q3 2019 har krypto haft en global tillväxt på mer än +2300% så man kan enkelt konstatera att adoptionshastigheten gör allt annat än saktar ner. På den regulatoriska sidan ligger MiCA-förordningen (Markets in Crypto Assets) som ett europeiskt lagförslag som ytterligare banar väg för krypto. Syftet är att skapa en enhetlig reglering för kryptotillgångar vilket skapar förutsättningar för licensierade kryptoföretag att tillhandahålla sina tjänster inom Europa. Det finns dessutom över 6 000 banker som kommer vilja hitta sätt att vara en del av kryptomarknaden. Safello är unikt positionerat för att hjälpa banker med övergången till krypto eftersom vi har praktisk erfarenhet från att ha hjälpt hundratusentals privatpersoner att handla med krypto. Sammanfattningsvis – krypto saktar inte ner och det finns stora möjligheter för branschen vid horisonten.

Nyheter

Safello Group AB publicerar årsredovisning för 2021 Läs mer

Kallelse till årsstämma i Safello Group AB (publ) 27 april 2022 Läs mer

Nyckeltal

250K+ Användare
1,585 MSEK Volym
593K+ Ordrar

*Nyckeldata sedan starten 2013 per 31 december 2021.

Milstolpar

BankId, Swish, Safello, Wallet icons Flow chart

Aktieägarcommunity

Vi tycker att det är viktigt att ha en dialog med våra aktieägare och därför har vi startat en Discordkanal. Här kan du prata med andra aktieägare, användare och ställa frågor till företaget. I samband med rapportsläpp så genomför vi Q&A sessioner och vi livesänder regelbundet The Safello Show för att utbilda och prata om olika ämnen relaterade till krypto.