Investerare Arrow

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021

Årsredovisning

Delårsrapport första kvartalet

Delårsrapport andra kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet

Bokslutskommuniké 2022

Årsredovisning

Årsstämma

Kvartalsrapport Q1

Kvartalsrapport Q2

Kvartalsrapport Q3