Investerare Arrow

Bolagsstyrning

Styrelse

Frank Schuil

Född 1984 | Styrelseordförande sedan 2023

Jacob Jacobsson

Född 1953 | Styrelseledamot sedan 2013

ViktorF r i t z é n

Född 1985 | Styrelseledamot sedan 2023

Sepehr Alavi

Född 1977 | Styrelseledamot sedan 2018

Ledning

EmelieM o r i t z

Född 1992 | Verkställande direktör | Startade 2022

Viktoria Berglund Blohmé

Född 1989 | Head of Finance | Startade 2021

Helén Landenberg Rämsell

Född 1989 | Chefsjurist | Startade 2021

Niklas Dusenlund

Född 1988 | Head of Engineering | Startade 2022

Bolagsstämmor

Årsstämma 2023

Årsstämman för Safello Group AB (publ) kommer att hållas den 4 maj 2023 kl. 16.00 hos MAQS Advokatbyrå AB på Stureplan 19 i Stockholm. Det är även möjligt att på förhand utöva sin rösträtt genom poströstning.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023, och, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 27 april 2023, dels ha anmält sitt deltagande alternativt ha avgett sin poströst så att poströsten är bolaget tillhanda senast tisdagen den 27 april 2023. Närmare instruktioner och fullständiga beslutsförslag finns i kallelsen.

Kallelse till årsstämman

PDF

Protokoll från årsstämma

PDF

Uppdaterat förslag till incitamentsprogram (punkt 15)

PDF

CV Viktor Fritzén

PDF

Föreslagna optionsvillkor (M 2023/2026)

PDF

Föreslagna optionsvillkor (B 2023/2026)

PDF

Formulär för poströstning

PDF

Årsredovisning 2022

PDF

Föreslagen bolagsordning

PDF

Fullmaktsfomulär

PDF

Certified Adviser

Amudova AB är Certified Adviser för Safello Group AB.

info@amudova.se

c/o Nybrogatan Business Center, BOX 5855, 102 40 Stockholm

Bolagsordning

Ladda ned Safello Group AB:s bolagsordning här.

Revisor

Safello Group AB har utsett WeAudit Sweden AB till sitt revisionsföretag med Mikael Stefan Köver som huvudrevisor.