Investerare Arrow

Bolagsstyrning

Styrelse

Jacob Jacobsson

Född 1953 | Styrelseordförande sedan 2013

Utbildning:Civilingenjör i datavetenskap och elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Erfarenhet:Jacob är en serieentreprenör med erfarenhet från flera startups, fem exits/IPOs och över 25 års erfarenhet som VD. Han är även styrelseledamot/ordförande i flera offentliga och privata bolag.

Andra åtaganden:Ledamot / styrelseordförande för Seven Sensing Software, Advanced Telesensors and Cymbet, Ledamot för Micron, Newscale och Vidatronic. Oberoende i förhållande till företaget och dess ledning, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Innehav:180,280 aktier (per 31 december 2021).40,000 teckningsoptioner

Frank Schuil

Född 1984 | Styrelseledamot sedan 2013

Utbildning:Kandidatexamen i International Media & Entertainment Management vid University of Breda, examen i European Marketing and Management vid Landstede MBO.

Erfarenhet:Frank är en serieentreprenör och talare med över 13 års erfarenhet. Frank är rådgivare till Innobridge, medlem av Scandanavian Cryptocurrency Director Group och rådgivare till Lifeboat Foundations New Money Systems Board. Tidigare stadsledare på BitAngels, rådgivare till ICON, seniorrådgivare på Centigo och nordisk ambassadör på Innovate Finance.

Andra åtaganden:Inga åtaganden utanför Safello Group.

Innehav:4,031,260 aktier via Frank Schuil BV (per 20 september 2022). Frank Schuil äger 100% av Frank Schuil BV. 60,812 aktier privat.183,043 teckningsoptioner

Knut Pedersen

Född 1968 | Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning:Kandidatexamen i företagsekonomi från University of Michigan, Ross School of Business.

Erfarenhet:Över 25 års djupgående kunskap och expertis inom finansbranschen. Han har tidigare varit VD och koncernchef för Catella AB, en roll där han framgångsrikt utvecklade den svenska kapitalförvaltaren till en paneuropeisk finanskoncern inom fastigheter och alternativa investeringar. Dessförinnan var Knut Managing Partner på ABG Sundal Collier AB och har tidigare arbetat på internationella investmentbanker i USA, Tyskland och Sverige.

Andra åtaganden:Engagerad i diverse styrelseuppdrag. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Innehav:0 aktier (per 31 december 2021).20 000 teckningsoptioner

Sepehr Alavi

Född 1977 | Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning:Kandidatexamen i finansiell ekonomi från Concordia University.

Erfarenhet:Sepehr är General Partner på White Star Capital med omfattande expertis inom kryptobranschen. White Star investerar och förvaltar en dedikerad kryptofond, WSC Digital Asset. Förutom att leda White Stars Digital Asset-fond, tillhandahåller Sepehr omfattande investeringsexpertis inom sektorn i egenskap av investerare i mer än 12 bolag inom blockchain och digitala tillgångar. Hans kryptoportfölj och traditionella finansiella relationer är ett värde för Safello.

Andra åtaganden:General Partner på White Star Capital.

Innehav:2,370,749 aktier via White Star Capital och Residence Ventures LLC (per 31 december 2021).

Ledning

Frank Schuil

Född 1984 | Verkställande direktör | Startade 2013

Utbildning:Kandidatexamen i International Media & Entertainment Management vid University of Breda, examen i European Marketing and Management vid Landstede MBO.

Erfarenhet:Frank är en serieentreprenör och talare med över 13 års erfarenhet. Frank är rådgivare till Innobridge, medlem av Scandanavian Cryptocurrency Director Group och rådgivare till Lifeboat Foundations New Money Systems Board. Tidigare stadsledare på BitAngels, rådgivare till ICON, seniorrådgivare på Centigo och nordisk ambassadör på Innovate Finance.

Andra åtaganden:Inga åtaganden utanför Safello Group.

Innehav:4,031,260 aktier via Frank Schuil BV (per 20 september 2022). Frank Schuil äger 100% av Frank Schuil BV. 60,812 aktier privat.183,043 teckningsoptioner

EmelieM o r i t z

Född 1992 | Chief Operating Officer | Startade 2022

Utbildning:Juristexamen från Uppsala Universitet.

Erfarenhet:Emelie har erfarenheter från Carnegie Investment Bank, Avanza Bank som affärsjurist och från Fondab som COO

Andra åtaganden:Inga åtaganden utanför Safello Group.

Innehav:90,544 aktier (per 20 september 2022).8 412 teckningsoptioner

Johan Edin

Född 1978 | CFO | Startade 2021

Utbildning:Magisterexamen i företagsekonomi och administration med finans som huvudämne från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet:Johan har över 12 års erfarenhet inom investmentbanking (DCM och ECM) från DNB Bank, Arctic Securities, Citigroup och Goldman Sachs. Utöver detta har Johan erfarenhet som CFO inom energisektorn, samt som entreprenör inom hotell- och restaurangbranschen.

Andra åtaganden:Inga åtaganden utanför Safello Group.

Innehav:8,960 aktier via kapitalförsäkring (per 31 december 2021).116,482 teckningsoptioner

Helén Landenberg Rämsell

Född 1989 | Chefsjurist | Startade 2021

Utbildning:Jur.M., Stockholms universitet

Erfarenhet:Helén har över 7 års erfarenhet som jurist på affärsjuridiska byråer (KANTER Advokatbyrå och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå), där hon har arbetat främst inom områdena M&A, kapitalmarknad och bolagsrätt. Hon har även erfarenhet från klientsecondment på ICA Gruppen som bolagsjurist.

Andra åtaganden:Inga åtaganden utanför Safello Group.

Innehav:0 aktier (per 31 december 2021)38 035 teckningsoptioner

Niklas Dusenlund

Född 1988 | Head of Engineering | Startade 2022

Utbildning:Civilingenjör i Elektroteknik, Lunds tekniska högskola.

Erfarenhet:Niklas har 9 års erfarenhet av mjukvaruutveckling (Cosylab Slovenien, Sverige och Schweiz, Shift Cryptosecurity, Klarna) inom flera olika domäner varav tre år inom krypto. Han har även erfarenhet som Head of engineering på Shift Cryptosecurity.

Andra åtaganden:Inga åtaganden utanför Safello Group.

Innehav:-

Bolagsstämmor

Årsstämma 2022

Årsstämman för Safello Group AB (publ) hölls den 27 april 2022 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående genom poströstning enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedan finns kallelsen med de fullständiga beslutsförslagen samt andra relaterade dokument.

Protokoll från årsstämma

PDF

Appendix 1 Kallelse / Notice

PDF

Appendix 2 Formulär för poströstning / Form of mail vote

PDF

Appendix 3 Sammanställning av resultatet av poströster / Compilation of the aggregate result of the mail votes

PDF

Appendix 5 Årsredovisning / Annual Report

PDF

Appendix 6 Ny bolagsordning / New Articles of Association

PDF

Fullmaktsformulär

PDF

Safello presenterar räkenskapsåret 2021

VD Frank Schuil och CFO Johan Edin presenterar och kommenterar räkenskapsåret 2021. Presentationen nås via den här länken. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet. Vänligen notera att presentationen inte utgör en del av den formella årsstämman.

Certified Adviser

Amudova AB är Certified Adviser för Safello Group AB.

info@amudova.se

c/o Nybrogatan Business Center, BOX 5855, 102 40 Stockholm

Incitamentsprogram

Safello Group AB har ett incitamentsprogram för ledning och anställda och ett för styrelsen. På bolagsstämman den 12 mars 2021 beslöts att erbjuda styrelsen totalt 100 000 teckningsoptioner och ledning och anställda totalt 950 875 teckningsoptioner. Optionerna erbjöds till de teckningsberättigade till ett bedömt marknadsvärde och en kurs av SEK 0,69 per teckningsoption, beräknat av en oberoende rådgivare baserat på Black and Scholes modell för optionsvärdering.

Totalt tecknades 100 000 teckningsoptioner av styrelsemedlemmar och 891 068 teckningsoptioner av ledning och anställda. Det totala antalet tecknade och betalda teckningsoptioner uppgår till 991 068.

Programmet löper under 3 år och varje teckningsoption ger rätten att förvärva en aktie i Safello Group AB till kursen SEK 23,63 i perioden 1 mars till 30 april 2024.

Om de tecknade optionerna utnyttjas till fullo kommer antalet aktier att öka med 991 068, motsvarande en utspädningseffekt för befintliga aktieägare på 4,6%.

Bolagsordning

Ladda ned Safello Group AB:s bolagsordning här.

Revisor

Safello Group AB har utsett WeAudit Sweden AB till sitt revisionsföretag med Mikael Stefan Köver som huvudrevisor.