Vad är Ethereum?

Ethereum är ett blockkedjenätverk som stöder byggandet och användandet av decentraliserade applikationer (dApps). Ether är betalningsmetoden i Ethereumnätverket, som hjälper deltagarna att betala för värdskap, exekvering och användning av appar som körs på Ethereum.

Hur är Ethereum annorlunda än Bitcoin?

Medan bitcoin tillåter dig att delta i ett globalt finansiellt nätverk, tillåter användningen av ethereum dig att delta i ett globalt beräkningsnätverk, genom smarta kontrakt. Smarta kontrakt är kod som verkställer villkoren i ett avtal direkt mellan en anonym köpare och en säljare. Pålitliga transaktioner och avtal kan genomföras på det distribuerade, decentraliserade blockkedjenätverket, vilket gör dem spårbara, öppna och irreversibla utan behov av en central myndighet, ett rättssystem eller någon extern verkställighetsmekanism.

Vad skiljer kryptovalutor ifrån vanliga valutor?

Till skillnad från kontanter eller andra, traditionella valutor är Ethereum en kryptovaluta - med andra ord, en digital valuta på internet. Kryptovalutor som bitcoins och ethereum styrs inte eller utfärdas av en centralbank eller en regering utan de hanteras av användare i ett öppet nätverk.

Decentraliserade valutor som bitcoins och ethereum är inte bundna till ett lands monetära system, som t.ex. det brittiska pundet, den amerikanska dollarn eller euron. De tillhör inte heller ett specifikt företag. De byts helt enkelt ut mellan användare på internet. På detta sätt är det möjligt att hantera transaktioner mellan en säljare och en köpare direkt utan att en bank, stat eller annan tredje part krävs. Detta leder till snabba transaktioner med mycket låga avgifter.

Hur fungerar blockkedjor?

Blockkedjan är det system som säkerställer och godkänner alla transaktioner av kryptovaluta genom så kallade kryptografiska algoritmer. Varje utbyte, köp och transaktion av ethereum registreras av blockkedjan i en öppen huvudbok - ett slags automatiskt och digitalt bokföringssystem. Absolut vem som helst kan delta i ethernätverket och ha fullständig åtkomst till hela blockkedjan och huvudboken för alla transaktioner - oavsett om de är köpare eller säljare.

Vad bestämmer ethers värde?

Precis som för andra valutor så bestäms etherkursen av utbud och efterfrågan. Priset kan variera från dag till dag, likt värdet på en aktie eller egendom. Eftersom det fortfarande är en ny teknik har värdet på Ethereum varit mer volatilit jämfört med traditionella (fiat)valutor som den amerikanska dollarn. Volatiliteten kommer gradvis att minska och systemet stabiliseras när fler användare väljer att ingå i ethernätverket som bygger en större likviditetspool.

Hur många etheranvändare finns det?

Även om antalet etherumanvändare fortfarande är relativt lågt jämfört med ägare av traditionella aktier och stora fiatvalutor, är adoptionsgraden mycket hög. Även om Ethereum har införts senare än Bitcoin, har ethern tagit över gällande antalet av både unika och aktiva adresser. Exakt hur många etherägare och användare som finns är inte klargjort men antalet unika adresser rapporteras av Etherscan vara över 55 miljoner, från och med januari 2019.

Hur många ETH finns det?

72 miljoner ethertokens utfärdades vid förförsäljningen 2014 och det totala antalet av dem på marknaden är maximalt 18 miljoner per år, vilket motsvarar 25% av det initiala utbudet, för att kontrollera inflationen.