Vad är Ethereum?
Ethereum är världens näst största blockkedja tillåter lagring och överföring av data genom användning av så kallade smarta kontrakt. Smarta kontrakt är avtal med fördefinierade krav och regler som används mellan två eller flera parter så att en tredje part inte behöver vara involverad. Om de smarta kontrakten är omfattande kallas de vanligtvis för decentraliserade applikationer (dApps). Detta innebär att Ethereum används för mer än betalningar. Förenklat kan man beskriva Ethereum som en internetbaserad marknadsplats för finansiella tjänster, dApps med mera.
Woman portrait

Handla säkert med BankID & Swish

Vad är ether?
Ether (ETH) är den näst största kryptovalutan efter bitcoin. Precis som bitcoin är ether en decentraliserad valuta som verkar utan kontroll från tredje part. Liksom bitcoin är alla transaktioner tillgängliga i en public ledger (en offentlig redovisning) för att alla ska ha transparent åtkomst till transaktionerna. Ether skapades för att användas som en betalningsmetod på Ethereums blockkedja så att deltagare kan använda de applikationer som körs på blockkedjan. Till skillnad från bitcoin är inte mängden ether begränsad utan varierar.
Vad är skillnaden mellan ether och bitcoin?
Både ether och bitcoin är globala, digitala och decentraliserade valutor som använder blockkedjeteknik men varför de skapades skiljer sig. Medan det primära syftet för bitcoin var att introducera ett nytt digitalt monetärt system, så var huvudsyftet med ether att skapa en betalningsmetod som skulle underlätta verksamheten inom Ethereum-nätverket.

Redo att prova?

Kom igång

Vad är skillnaden mellan traditionella valutor (fiat) och kryptovalutor?
Den största skillnaden är att traditionella valutor, även kallat fiat inom kryptocommunityt, hanteras i ett centraliserat system som stöds av ett lands regering (till exempel den svenska kronan eller det brittiska pundet). Kryptovalutor hanteras istället i ett decentraliserat system, alltså direkt mellan användare, och säkras med avancerad kryptografi.
Vad bestämmer ethers värde?
Precis som andra valutor regleras priset på ether av utbud och efterfrågan. Med andra ord, det pris som användarna är villiga att köpa och sälja för, avgör dess värde. I takt med att DeFi-applikationer och NFT:er blir mer populära så ser nya aktörer värdet i ether. När fler användare väljer att vara en del av Ethereum-nätverket minskar volatiliteten gradvis och tillgången stabiliseras.

Enklast tillgång till Safello Wallet via Appen