White background White background
Chainlink icon

Om Chainlink

Safello service illustration

Vad är Chainlink?

Chainlinks syfte är att få olika blockkedjenätverk att samarbeta med varandra. Det är ett decentraliserat nätverk av noder och servrar som är byggt på Ethereums blockkedja men som inte är begränsat till enbart den kedjan. Genom Chainlinks distribuerade program kan data och information från källor utanför blockkedjan läggas till i smarta kontrakt i blockkedjan via orakler. Chainlink används främst inom DeFI och decentraliserade applikationer men även andra industrisektorer kan använda Chainlinks funktionalitet.

Safello service illustration

Vad är LINK?

Valutan inom Chainlinks nätverk heter LINK och den används för att ge oraklen i nätverket belöning för sitt arbete. Man behöver inte delta i nätverket och bli ett orakel för att investera i LINK utan vem som helst kan köpa och sälja LINK. LINK är byggd på en av Ethereums token-standardiseringar, ERC-20 och den har ett begränsat utbud på en miljard, som distribuerades via en ICO 2017.

Varför behövs Chainlink?

Ett av de stora användningsområdena inom blockkedjetekniken är smarta kontrakt som tillåter människor att ingå avtal som sedan automatiskt träder i kraft när särskilda villkor är uppfyllda. Dessa avtal verkar på blockkedjan, vilket gör dem säkra från manipulation. Problem uppstår när de smarta kontrakten behöver komma åt extern data, utanför blockkedjan, som en del av sin automatiserade funktion. Blockkedjor har inte någon sådan inbyggd mekanism för att kunna hämta extern data, t.ex. Information om prissättning, väderdata eller andra händelser. Ett annat problem är att data från tredje parts API:er inte alltid är korrekt. Chainlink löser detta genom en teknisk lösning med decentraliserade noder, s.k. orakler, där de samlar in extern och korrekt data utifrån. Ett smart kontrakt kopplas till informationskällan, d.v.s. ansluts till ett centraliserat orakel och via Chainlinks orakler kan informationen matas in i smarta kontrakt för att sedan distribueras på blockkedjan.

Hur kan jag köpa LINK?

Kom igång med 3 enkla steg:

  • BankId logo Ladda ner Safellos app
  • Swish logo Logga in med Mobilt BankID
  • Crypto wallet logo Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och betala enkelt med Swish
Safello easy mobile use illustration
  • BankId logo Ladda ner Safellos app
  • Swish logo Logga in med Mobilt BankID
  • Crypto wallet logo Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och betala enkelt med Swish
Safello service illustration

Mer läsning

Chainlink white paper: https://chain.link/whitepaper

Chainlink hemsida: https://chain.link/