White background White background
/images/crypto_icons/chainlink.svg icon

Chainlink pris

Nuvarande kurspris
---
---

Som Sveriges seriösaste aktör inom krypto levererar vi Sveriges kursindex för den svenska kronan och Chainlink. Om du vill köpa eller sälja Chainlink så har Safello den säkraste plattformen och har varit registrerade hos Finansinspektionen som finansiellt institut sedan 2013. Kursen varierar dagligen och påverkas av alla användare i ekosystemet men aldrig av räntor eller centrala institut, då Chainlink är en decentraliserad valuta.