White background White background
Bitcoin icon

Om Bitcoin

Safello service illustration

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är digitala pengar och världens första kryptovaluta. Bitcoin verkar på blockkedjan med samma namn och transaktioner verifieras och säkras med hjälp av kryptografi och peer-to-peer källkod. Bitcoin är en decentraliserad valuta vilket betyder att den inte är bunden till någon tredje part som banker, regeringar och privata företag. Den är inte heller kopplat till ett lands monetära system. Bitcoin är idag den största kryptovalutan med 40% av det totala marknadsvärdet.

Safello service illustration

Hur fungerar det?

Till skillnad från ett traditionellt banksystem verifieras och säkras transaktioner på blockkedjan av ett nätverk av datorer och kryptografi. Det gör systemet extremt säkert eftersom transaktionerna som registreras inte kan fejkas, kopieras eller manipuleras. Alla transaktioner registreras på blockkedjan som fungerar som en offentlig redovisning, och varje transaktion är därmed transparent för alla.

Varför finns Bitcoin?

Bitcoin skapades i första hand som ett alternativt betalningssystem för att skicka pengar över internet direkt mellan användare, till skillnad från traditionella penningsystem som behöver gå via en bank, en institution eller ett företag. Utan kontrollmekanism från tredje part kan transaktions- och hanteringskostnader sänkas och alla människor kan få direkt och likvärdig tillgång till betalningssystemet. Genom att demokratisera den finansiella infrastrukturen så revolutionerar bitcoin den traditionella uppfattningen om pengar. Och hjälper på så vis till att skapa ett mer jämställt och inkluderande ekonomiskt system.

Hur kan jag köpa bitcoin?

Kom igång med 3 enkla steg:

  • BankId logo Ladda ner Safellos app
  • Fast and simple payments logo Logga in med Mobilt BankID
  • Crypto wallet logo Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och betala enkelt med direkt betalning
Safello easy mobile use illustration
  • BankId logo Ladda ner Safellos app
  • Fast and simple payments logo Logga in med Mobilt BankID
  • Crypto wallet logo Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och betala enkelt med direkt betalning
Safello service illustration

Mer läsning

Allt om Bitcoin på svenska: https://www.bitcoin.se/vad-ar-bitcoin

Originalpublikationen om Bitcoin av Satoshi Nakamoto: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

The Bitcoin Wikipedia: https://en.bitcoin.it/wiki/How_bitcoin_works